צור קשר
טלפון : 02-5825377
פקס: 02-5321436

כתובת להגשת מסמכים בלבד: רח' המרפא 8 בנין בינת קומת כניסה, הר חוצבים ירושלים
כתובת למשלוח דואר: חב' מרמנת מינהלת רישוי ת.ד 45215 ירושלים מיקוד 97774

קבלת הקהל:
תתקיים רק במשרד החינוך, רחוב דבורה הנביאה 2, באגף מוכר שאינו רשמי, קומה 3, בימים שני ורביעי בין השעות 12.00-15.00
ניתן ללחוץ כאן לפתיחת מסך פרטי קשר