צור קשר
טלפון : 02-5825377
פקס: 02-5321436

כתובת להגשת מסמכים בלבד: רח' המרפא 8 בנין בינת קומת כניסה, הר חוצבים ירושלים
כתובת למשלוח דואר: חב' מרמנת מינהלת רישוי ת.ד 45215 ירושלים מיקוד 97774

קבלת הקהל:
תתקיים רק במשרד החינוך, רחוב דבורה הנביאה 2, באגף מוכר שאינו רשמי, קומה 3, בימים שני ורביעי בין השעות 12.00-15.00

מועד הגשת בקשות חדשות לפתיחת מוסדות חינוך ובקשות לחידוש רישיונות לשנה"ל תשע"ה

על מנת לקדם את הטיפול בבקשות לקבלת רישיונות ולקבל החלטות טרם פתיחת שנת הלימודים תשע"ה ,
הרינו לעדכן כי המועד האחרון להגשת בקשות לחידוש רישיונות לשנת הלימודים תשע"ה הוקדם ליום 30/1/2014 .
המועד האחרון להגשת בקשות חדשות לפתיחת מוסדות חינוך לתשע"ה הוקדם ליום 28/02/2014
הנכם מתבקשים להיערך להגשת בקשות במועדים שנקבעו.כחלק מהשינוי הארגוני בפרויקט הרישוי מצורפת רשימת הנציגות לכל מחוז.
אנו מבקשים לשלוח מיילים רק לנציגה הרלוונטית, ומבטיחים לתת שירות מקצועי ומהיר.
בנוסף, המענה הטלפוני פעיל בימים ראשון ורביעי בשעות 8:30-12:00 לפניות בנושא ביה"ס.
בימים שני שלישי וחמישי בשעות 8:30-12:00 לפניות בנושא גנ"י.
בנושא הבטיחות ניתן לפנות בימים א' ג' ה' בשעות 8:30-15:30 בטלפון שמספרו: 054-2870011.

בברכה,
נתי קאשי
מנהל הפרויקט רישוי מוסדות חינוך


ניתן ללחוץ כאן לפתיחת מסך פרטי קשר